Mumbai South Central Lok Sabha Constituency

Mumbai South Central Lok Sabha Constituency

Indian general elections, 2014: Mumbai South Central
Party Candidate Votes % ±
Shiv Sena Rahul Ramesh Shewale 3,81,008 49.56 +19.20
INC Eknath Mahadeo Gaikwad 2,42,828 31.59 -11.41
MNS Aditya Rajan Shirodkar 73,096 9.51 -8.58
AAP Sundar Balakrishnan 27,687 3.60 N/A
BSP Ganesh Aiyyar 14,762 1.92 -1.16
NOTA None of the Above 9,571 1.25 N/A
Majority 1,38,180 17.97 +5.33
Turnout 7,68,627 53.09 +13.59
Shiv Sena gain from INC Swing +15.31