Medinipur Lok Sabha Constituency

Medinipur Lok Sabha Constituency

Indian general elections, 2014: Medinipur
Party Candidate Votes % ±
Trinamool Congress Sandhya Roy 581,860 46.50 +3.33
CPI Prabodh Panda 395,194 31.36 -15.93
BJP Prabhakar Tiwari 180,071 14.26 +9.30
INC Dr. Bimal Raj 48,914 3.87 N/A
SUCI(C) Tushar Jana 9,800 0.78 N/A
BSP Kavita Rani 8,640 0.68 -0.49
Amra Bangalee Ashok Bera 7,881 0.62 N/A
PDS Soumen Samanta 6,062 0.48 N/A
JMM Mukim Khan 5,339 0.42 -0.57
Independent Ramkrishna Sarkar 4,663 0.36 N/A
None of the above 13,616 1.08 N/A
Majority 186,666 14.70 +10.04
Turnout 1,260,748 84.02 +1.48
Trinamool Congress gain from CPI Swing -4.63