Mayurbhanj Lok Sabha Constituency

Mayurbhanj Lok Sabha Constituency

2014 General Election, Mayurbhanj
Party Candidate Votes % ±
BJD Ramachandra Hansda 3,93,779
BJP Dr. Nepol Raghu Murmu 2,70,913
JMM Dr. Debashish Marandi 1,72,984
INC Shyam Sundar Hansdah 1,42,165
AOP Prabhudan Marandi 14,632
BSP Dasmat Soren 12,041
AAP Chhabi Mahali 8,183
Independent Debiprasanna Besra 8,133
AJSU Ananta Alok Baskey 7,052
NOTA None 23,517
Majority 1,22,866
BJD hold