Koraput Lok Sabha Constituency

Koraput Lok Sabha Constituency

2014 General Election, Koraput
Party Candidate Votes % ±
BJD Jhina Hikaka 3,95,109 39.93
INC Giridhar Gamang 3,75,781 37.98
BJP Shibashankar Ulka 89,788 09.07
BSP Praska Renga 34,957 3.53
Ambedkarite Party of India Banamali Majhi 14,854 1.5
Independent Lingaraj Gomango 13,861 1.4
CPI(ML) Liberation Meghanada Sabar 13,343 1.35
CPI(ML) Red Star Prakash Hikaka 9,609 0.97
SKD Kailash Sabara 8,910 0.9
NOTA None 33,232 3.36
Majority 19,328 1.95
Turnout 9,89,444 76.77
Registered electors 12,88,906
BJD hold